Preparat per gaudir d’un bon llibre amb la col·lecció Eyepetizer. Formes geomètriques que s’allunyen de lo tradicional. Una combinació de colors i materials amb aquest toc bohemi tant de moda actualment.
@Eyepetizer